Detská liečebňa a ozdravovňa Biela Skala  spol. s r. o.
Úvod O nás Liečba Informácie FAQ Galéria Rady Partneri Kontakt Informácie
Do detskej ozdravovne prijímame deti na základe návrhu na pobyt dieťaťa a doloženého odporučenia odborného lekára (podľa indikácie).Návrh na pobyt v liečebni vypíše pediater a priloží odporučenie odborného lekára (alergológa, endokrinológa, ortopéda, neurológa, gastroenterológa, kardiológa, chirurga, traumatológa atď.).Návrh na liečenie môže vypísať aj odborný špecialista.Následne sa návrh posiela do detskej liečebne Biela Skala spol. s r.o. Prijímame deti vo veku 3-18 rokov s rôznymi ochoreniami (ochorenia dýchacieho systému, poruchy výživy, poruchy pohybového ústrojenstva a i., podrobnejšie sú spomenuté na úvodnej stránke tu).Pri liečebnom pobyte malých detí umožňujeme doprovod rodičom ako samoplatcom.Úhrada za pobyt rodiča (matky alebo otca) je 20 EUR/deň.Cena zahŕňa ubytovanie a plnú penziu.Počas liečebného pobytu je možné vystriedať sa s iným rodinným príslušníkom, po dohovore s riaditeľkou liečebne. Dĺžka pobytu je 21 dní a liečenie je možné absolvovať jedenkrát za kalendárny rok. V našej liečebni deťom počas ich pobytu poskytuje zdravotnú starostlivosť pediater, neurológ, rehabilitačný lekár, fyzioterapeut, detské zdravotné sestry, diétna sestra a ďalší odborný personál. Pacienti navštevujú saunu, fitness, v letných mesiacoch bazén, volejbalové a futbalové ihrisko. Vhodné klimatické podmienky podnecujú k častým prechádzkam v okolí zariadenia v horskom prostredí.Obľúbené sú aj túry na hrad Červený Kameň pod vedením zdravotného a pedagogického personálu. Pri Detskej Liečebni Biela Skala je zriadená základná škola, materská škola a školská družina s kvalifikovanými pedagógmi, ktorí sa snažia o čo najlepšie prepojenie školských osnov podľa individuálnych potrieb každého žiaka. V škole je pevný internet.Zariadenie tiež disponuje vlastnou práčovňou, ktorá zabezpečuje pobyt v hygienickom prostredí.
Informácie